top of page
Senaste nytt från Sjön Sotterns Vänner

5 december 2023

Den 6 januari 2024 mellan kl 10.00 - 14.00 kommer det att genomföras en pimpeltävling på Sottern arrangerad av Norrtälje Sportfiskare. Man kommer att fiska på den östra delen av sjön. Detta är en årligen återkommande tävling där man fiskar på olika sjöar. Genomförandet förutsätter naturligtvis tillräckligt bra isar.

16 oktober 2023

Antalet medlemmar i föreningen har ökat med ca 10% jämfört med föregående år och uppgår nu till 242 st. Dock är det fortfarande ett stort antal boende i Smara och Burvik som ännu inte gått med. Vi önskar naturligtvis att ännu fler ansluter sig för att stötta vårt arbete med att upprätthålla en öppen och levande sjö.

11-14 juli 2023

Fortsatt klippning av primärt näckrosor mellan baden i Burvik och Smara. Relativt goda vindförhållande har underlättat den mödosamma upptagningen av vass och näckrosor.

26-27 juni 2023

Klippning av näckrosor i sjön och klippning i anslutning till badet i Burvik

14 juni 2023

Första klippningen av vass samt borttagning av mindre vassbeklädd flytö

16 maj 2023

Lansering av ny hemsida för Sjön Sotterns Vänner

bottom of page