top of page
Senaste nytt från Sjön Sotterns Vänner

10 juni 2024

Antalet betalande medlemmar uppgår för närvarande till ca 130, vilket är i nivå med föregående år. Vi ser naturligtvis gärna att ännu fler Smara- och Burviksbor ansluter (se hur det går till under fliken "Medlemskap").
Klippning av näckrosor och vass är planerat till 18-19 juni samt 3-5 juli. Eventuellt blir det även klippning i augusti.

23 april 2024

Årsmöte för Sjön Sotterns Vänner hölls i Burvik den 22 april där verksamhets- och revisionsberättelse för 2023 godkändes. Verksamhetsplanen och budget för 2024 fastställdes. Den tidigare styrelsen omvaldes för ytterligare en mandatperiod med Maria Modéer som ordförande, Classe Göthesson som kassör, Kjell Lindgren som sekreterare och Pär Söderlund som web-ansvarig.
Det beslutades att hålla medlemsavgiften oförändrad 500 kr per år och avgiften för miljösponsring 2.000 kr per år. Hittills i år har fler inbetalningar av medlemsavgifter registrerats jämfört med motsvarande period tidigare år. Möjlighet att betala med Swish har lagts till (se ytterligare detaljer under fliken "Medlemskap").

 

21 mars 2024

Nedan finner ni dokumenten inför årsmötet den 22 april kl 18.00:

 

5 februari 2024

Vi kan konstatera en positiv medlemsutveckling under 2023 vilket möjliggör fortsatta insatser för att hålla vår sjö öppen och frisk. Mer information kommer i årsberättelsen inför stämman som är planerad till den 22 april kl 18.00.
Nu finns möjlighet att betala medlemsavgiften via Swish. Se mer information under fliken "Medlemskap".

5 december 2023

Den 6 januari 2024 mellan kl 10.00 - 14.00 kommer det att genomföras en pimpeltävling på Sottern arrangerad av Norrtälje Sportfiskare. Man kommer att fiska på den östra delen av sjön. Detta är en årligen återkommande tävling där man fiskar på olika sjöar. Genomförandet förutsätter naturligtvis tillräckligt bra isar.

16 oktober 2023

Antalet medlemmar i föreningen har ökat med ca 10% jämfört med föregående år och uppgår nu till 242 st. Dock är det fortfarande ett stort antal boende i Smara och Burvik som ännu inte gått med. Vi önskar naturligtvis att ännu fler ansluter sig för att stötta vårt arbete med att upprätthålla en öppen och levande sjö.

11-14 juli 2023

Fortsatt klippning av primärt näckrosor mellan baden i Burvik och Smara. Relativt goda vindförhållande har underlättat den mödosamma upptagningen av vass och näckrosor.

26-27 juni 2023

Klippning av näckrosor i sjön och klippning i anslutning till badet i Burvik

14 juni 2023

Första klippningen av vass samt borttagning av mindre vassbeklädd flytö

16 maj 2023

Lansering av ny hemsida för Sjön Sotterns Vänner

bottom of page