top of page

Om föreningen

Föreningens syfte: Förhindra att sjön växer igen och att utöka sjöns vattenspegel.

Sottern betyder mycket för trakten – med en igenvuxen sjö förlorar trakten sin själ och våra fastigheter en del av sitt värde. Det är därför vi bildade föreningen Sjön Sotterns Vänner för att bidra till en öppen och levande sjö genom att förhindra att den växer igen och utöka sjöns vattenspegel. Vårt arbete är långsiktigt - vi vill både klippa och forsla bort så mycket som möjligt under somrarna - och försöka minska eventuella miljöskadliga tillopp. Du som vill stödja en öppen och levande Sottern – bli medlem i Sjön Sotterns vänner. Ju fler medlemmar, ju mer kan vi klippa, desto vackrare sjö. Läs vidare under medlemskap. Har du några frågor kontakta gärna någon i styrelsen. Eller maila till classe@burvik.se

_8500314.jpg
Klippning nackrosor.jpg

Klippning av näckrosor

Klippning vass.jpg

Klippning av vass

Knipudden fore klippning.jpg
Knipudden efter klippning.jpg

Knipudden före klippning

Knipudden efter klippning

Smaraviken fore klippning.jpg

Smaraviken före klippning

Smaraviken efter klippning.jpg

Smaraviken efter klippning

bottom of page